Hans van den Berg BOUWTECHNIEK

Op 1 juni 1996 besloot Hans van den Berg een bouwkundig ontwerp- en tekenburo op te richten waarbij bouwkunde en architectuur centraal stonden. 25 jaar praktijkervaring en de opleidingen MTS, VTS/BNA en diverse applicatiecursussen op het gebied van kostenbeheer in de bouw vormden de basis voor een volwaardig advies- en calculatieburo voor de bouw.

Voor bouwwerken, nieuwbouw, verbouw en woningbouw, waarbij een kostenplaatje moet worden gemaakt, bent bij mij aan het goede adres.

Wat kan ik voor U (be)tekenen?

Hans van den Berg BOUWTECHNIEK

Vroedschap 8
1722 GX Zuid Scharwoude
T. 06 524 907 90
E. info@hvdbbouwtechniek.nl


Begroting:

  • Detailbegroting op maat met prijsaanvragen onderaannemers.
  • Elementenbegroting op basis van nacalculaties.
  • Kostenraming op basis van prijs per m3 afhankelijk van uitvoering en programma van eisen.
  • Controle door derden gemaakte begrotingen en advisering